babamadom.pl

Blog tematyczny o budownictwie, domu, ogrodzie

Budownictwo

Podatek od budynku gospodarczego – ile wynosi?

Podatek od budynku gospodarczego – ile wynosi?

Podatek od nieruchomości to stały element obciążeń podatkowych wielu właścicieli nieruchomości na terenie Polski. Czy jednak zawsze wiemy, jak jest on naliczany i jakie elementy wpływają na jego ostateczną wysokość? W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo jednemu z elementów tego podatku, jakim jest podatek od budynku gospodarczego. Dowiemy się, jakie czynniki wpływają na jego wysokość oraz jakie obowiązują stawki.

Podatek od nieruchomości – ogólne informacje

Podatek od nieruchomości jest jednym z podatków lokalnych. Obciąża on osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które są właścicielami lub posiadaczami gruntów, budynków lub budowli.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowią:

  • dla gruntów – powierzchnia gruntu,
  • dla budynków – powierzchnia użytkowa budynku,
  • dla budowli – powierzchnia użytkowa budowli.

Wysokość podatku od nieruchomości zależy od wielu czynników, w tym wartości rynkowej nieruchomości, stawek podatkowych ustalanych przez lokalne władze podatkowe oraz innych czynników, takich jak rodzaj nieruchomości i jej przeznaczenie.

Jak oblicza się podatek od budynku gospodarczego?

Podatek od budynku gospodarczego obliczany jest na podstawie powierzchni użytkowej takiego budynku. Wielkość powierzchni użytkowej jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wysokość podatku.

Jakie są stawki podatku od budynku gospodarczego?

Stawki podatku od nieruchomości, w tym od budynku gospodarczego, określane są każdego roku przez Radę Ministrów. Na ich ostateczną wysokość wpływ ma wskaźnik inflacji.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku wynoszą:

  • dla budynków mieszkalnych – 1,15 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 33,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,34 zł za 1 m2 powierzchni gruntu,
  • dla pozostałych gruntów – 0,71 zł za 1 m2 powierzchni gruntu.

Ostateczne stawki podatku od nieruchomości ustalane są przez rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw. Wysokość podatku może więc różnić się w zależności od lokalizacji nieruchomości.

Kiedy i jak płacić podatek od budynku gospodarczego?

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, muszą dokonywać płatności podatku od nieruchomości, obliczonego na podstawie deklaracji, bez konieczności otrzymywania jakichkolwiek wezwań. Te płatności są dokonywane w ratach proporcjonalnych do okresu trwania obowiązku podatkowego. Termin na ich uiszczenie upływa w dniu 15 każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, za który termin płatności przypada na 31 stycznia.

Podsumowanie

Podatek od budynku gospodarczego stanowi istotny element obciążeń podatkowych wielu podmiotów. Jego wysokość zależy od wielu czynników, takich jak wielkość powierzchni użytkowej budynku, stawki podatkowe ustalane przez lokalne władze podatkowe oraz wartość rynkowa nieruchomości. Kluczowe jest zrozumienie, jak oblicza się ten podatek oraz jakie obowiązują terminy jego uiszczania.

Udostępnij

O autorze

Redakcja babamadom.pl to grupa pasjonatek budownictwa, ogrodu, wnętrza i wszystkiego co z domem związane.